Something notices

Integritetspolicy

Introduktion

Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Policyn kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på vår webbplats. Gör vi större förändringar i vår policy så kommer vi att skicka ut information om detta via email. Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med att du genomför en bokning hos oss eller när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Stadshotellet i Lidköping AB, org.nr. 556763-3663, Gamla Stadens Torg 1, 5531 32 Lidköping ansvarar i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för de personuppgifter du lämnar till oss. De uppgifter som du lämnar till ”Stadt”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till Stadshotellet i Lidköping.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss i samband med bokning av hotellrum, bordsbokning och när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev. Kontaktar du kundservice samlar vi in de uppgifter du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Exempel på personuppgifter kan vara fullständigt namn, adress, email-adress, personnummer, telefonnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik och information om hur du använder våra tjänster (exempelvis klick i nyhetsbrev).

Varför använder vi dina uppgifter?

  • För att kunna hantera bokningar/köp. (Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.)
  • För att kunna hantera kundserviceärenden. (Laglig grund: Berättigat intresse.)
  • För att kunna skicka erbjudanden och nyheter. (Laglig grund: Berättigat intresse.)
  • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event. (Laglig grund: Berättigat intresse.)
  • För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system. (Laglig grund: Rättslig förpliktelse.)
  • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kund i stort. (Laglig grund: Berättigat intresse.)

Hur vi delar dina uppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag när det gäller marknadsföring (print och distribution, byråer osv), distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Stadts partners ska uppgifterna behandlas enligt Stadts instruktioner och för Stadts räkning och de kommer bara användas till de ändamål de samlades in för.

Lagring

Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga efter ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter du lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss på info@lidkopingsstadshotell.se.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Vi strävar efter att informationen angående hanteringen av dina personuppgifter ska vara lätt att förstå. Har du fortfarande frågor är du välkommen att kontakta oss på info@lidkopingsstadshotell.se.