Hållbarhet på Stadshotellet

Vi vill vara ett hotell där vårt hållbarhetstänk genomsyrar alla avdelningar på hotellet.

Hotellet:

På hotellet arbetar vi aktivt med att locka våra hotellgäster till att stanna hos oss mer än en natt. Detta gör vi främst med digital marknadsföring i våra sociala medier, på vår hemsida och med hjälp av nyhetsbrev. För att minska på vår pappersförbrukning har vi valt att använda Digital Guest för att kommunicera med våra hotellgäster. Där får våra gäster all tänkbar information som kan behövas under en vistelse hos oss.

På våra digitala kanaler vill vi visa våra gäster vilken attraktiv destination Lidköping är. Med hjälp av vår digitala marknadsföring och tillsammans med våra lokala partners, kan vi visa vad Lidköping har att erbjuda och vilka miljövänliga aktiviteter som finns, som att spela golf, padel osv. Vi tror på ett lyckat samarbete med Lidköpings företagande.

Tillsammans med en av våra samarbetspartners har vi cyklar som står utanför hotellet så att våra gäster enkelt kan utforska Lidköping utan att behöva använda bilen.

Vi har valt att dra in på städ hos de gäster som stannar hos oss under en längre tid, just för att vi vill värna om miljön. Vi har även ett lokalt tvätteri för att minska långa bilresor på flera mils avstånd.

Elen vi köper är förnybar och miljöcertifierad. Vi använder vår energi så sparsamt som möjligt och har därför köpt in energisnåla lampor både till hotellet och restaurangen.

Barehogruppen AB som bland annat driver Stadshotellet, äger även en del i en vindkraftspark som producerar ca 20 GWh (gigawatt-timmar) per år. Ägandedelen motsvarar en produktion som överskrider Barehogruppen AB med samtliga dotterbolags totala elkonsumtion.

Källsortering är ett självklart val för oss, då vi sorterar allt ifrån glas, plast, metall, batterier osv.

Restaurang:

För oss är det viktigt att tänka hållbart. Vi arbetar alltid med råvaror efter säsong och vi försöker i första hand handla lokalt och vi tar alltid vara på hela råvaran för att motverka matsvinn. Rester från à la carten använder vi till lunchen, gör buljonger eller fryser in, allt för att öka hållbarhetslängden på råvarorna.

Personal:

Vi försöker först och främst att anställa våra medarbetare lokalt eller från närliggande kommuner. Här ser vi till att alla mår bra och trivs på sin arbetsplats, arbetsmiljön är viktig för oss.